Ordförande
Magnus Janemyr
magnus.janemyr@gmail.com
073-335 21 21
Sekreterare
Camilla Holmblad
camilla.vi.holmblad@gmail.com
070-818 68 27


Kassör
Maria Asterholm
mariaasterholm@gmail.com
070-657 21 57
Ledamot
Oscar Aspelin
oscar.asp@hotmail.com
072-858 90 98
Ledamot
Fredrik Holmblad
storfredda@gmail.com
070-245 05 45
Valberedning
Emil Stridbeck & Marie Hansson

Du når valberedningen via mailadressen valberedning@torslandatkd.se