SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Vad är Taekwon-Do ?
Taekwon-do är en kampkonst med ursprung ur andra asiatiska kampsporter. Grundaren till Taekwon-do heter Choi Hong Hi och utnämndes till general i den koreanska armén. "Tae" betyder fotteknik, "kwon" betyder handteknik och "do" betyder närmast väg - men omfattar även moral, ett sätt att leva eller en kultur. 


För att lättare ge sina elever insikt i vad Taekwon-Do är, ordnade Choi Hong Hi tekniker och moment i fem grundpelare som han kallade "soonhwan-do" (taekwon-do-cirkeln). Denna visar att taekwondoträningen är en följd av fem underordnade delar utan början eller slut, där alla delar påverkar varandra. För att uppnå den optimala behärskningen av konsten Taekwon-Do, behöver man praktisera alla de fem delar som beskrivs i "soonhwan-do".


Grundtekniker - Gisool

När man lär sig en ny teknik börjar man från grunden med rörelser på stället eller gående. Denna träning lär ut metoden och principen med varje teknik. 

Mönster - Tul
Efter att ha gått igenom nya tekniker och deras applikationer gör man teknikerna i ett sammansatt mönster. Mönsterträningen utvecklar varje tekniks rörelse, kraft och man lär sig att koppla ihop olika tekniker mellan försvar och attack. Samtidigt är mönsterträningen ett steg inför en kamp. 

Sparring - Matsogi 
Sparring är en kamp mellan två motståndare. Innan man börjar sparras med skydd finns det många förberedande övningar i så kallad stepsparring, där man lär sig att blockera, förflytta sig, kontra mm. 

Redskapsträning - Dallyon
Redskap används för att förbättra sin teknik, kondition, uthållighet mm. Det är allt från hopprep till mitsar. 

Självförsvar - Hosin sul
Varje teknik är i sig ett försvar. I självförsvarsträningen ingår framför allt fritagning från grepp, kast och fall och försvar mot väpnad attack. 

Om man tränar alla delar kommer man att finna stor glädje i Taekwon-do och det kommer alltid att finnas något nytt att lära sig oavsett hur gammal man är. 

 

Taekwon-do är en modern kampsport med österländska värderingar och en av de viktigaste delarna av Taekwon-do är hindra den starkes förtryck av den svage, dvs ska vi som starka Taekwon-do utövare alltid stå på den svages sida och hjälpa denne från orättvisor.

 

Detta kan sammanfattas ganska enkelt genom Taekwon-Do elevens grundsatser/ledord (Jungshin);

 

Artighet - Ye Ui

Eleven skall visa artighet och hövlighet inför sin instruktör, träningskamrater och medmänniskor. Detta gör man genom att lyssna när instruktören pratar, man hälsar, säger tack och hjälper den som har det svårt. Det innebär också att passa tider, i synnerhet komma i tid till träningspasset.

 

Ärlighet - Yom Chi

Med ärlighet menas att kunna skilja på rätt och fel, och att medge när man har fel. Det innebär också att man alltid talar sanning, inte fuskar, inte stjäl och att man inte sviker sina vänner eller sin familj.

 

Uthållighet - In Nae

En Taekwon-Do utövare försöker alltid göra sitt bästa, ger inte upp om något är svårt och kämpar för att nå sina mål.

 

Självkontroll - Guk Gi

Självkontroll innebär att man som Taekwon-Do utövare behärskar sig själv om man blir arg, låter inte sitt dåliga humör gå ut över andra och ger aldrig igen.

 

Okuvlig anda - Baekjul Boolgool

En Taekwon-Do utövare vet att de kan, de ingriper om någon behöver hjälp, de vågar prova sådant som är svårt, de är inte rädda för att göra fel och de vågar själva göra det som är rätt om andra gör det som är fel.


Taekwon-Do elevens ed Jag skall…

·       följa Taekwon-Do´s regler.

·       respektera instruktören och senioreleverna.

·       aldrig missbruka Taekwon-Do.

·       vara en förespråkare för frihet och rättvisa.

·       hjälpa till och bygga en fredligare värld.

ITF:s officiella godkända skydd och dobok

Följande gäller från och med år 2018:

Yngre miniorer, miniorer och kadetter

Handskar och fotskydd: Alla märken tillåtna. Man får ha neutral färg (svart/vit) eller blå/röd beroende på den tävlandes sida. Det är även ok att blanda neutral färg med röd/blå färg. Den enda restriktionen är att man som röd tävlande inte får ha någon typ av blått skydd eller som blå tävlande inte får ha någon typ av rött skydd. Storleken på handskarna är begränsad för yngre miniorer samt miniorer till 6-8 oz och för kadetter till 8-10 oz.

Hjälmar: Alla märken tillåtna så länge som det finns stoppning/täckning på ovansidan. Man får ha neutral färg (svart/vit) eller röd/blå. Den enda begränsningen är att man som röd tävlande inte får ha blå hjälm och som blå tävlande inte får ha röd hjälm.

Västar (gäller endast yngre miniorer och miniorer): Alla märken tillåtna. Den enda begränsningen är att västen måste ha en blå och en röd sida. Som röd tävlande måste man ha den röda sidan fram och som blå tävlande måste man ha den blå sidan fram.

Tandskydd: Endast genomskinligt tandskydd.

 

Yngre juniorer, juniorer och seniorer

Handskar och fotskydd: Endast ITF-godkända skydd tillåts (se dokument på itfsverige.se). Hand- och fotskydd får endast vara röda eller blå beroende på den tävlandes sida. Man får inte ha röda skydd som blå tävlande eller blå skydd som röd tävlande.

Hjälmar (yngre junior): Alla märken tillåtna men hjälmen måste ha visir. Man får ha neutral färg (svart/vit) eller röd/blå beroende på den tävlandes sida. Den enda begränsningen är att man som röd tävlande inte får ha blå hjälm och som blå tävlande inte får ha röd hjälm.

Hjälmar (junior och senior): Alla märken tillåtna så länge som det finns stoppning/täckning på ovansidan. Man får endast ha röd eller blå färg beroende på den tävlandes sida.

Tandskydd: Endast genomskinligt tandskydd.

 

Följande gäller från och med år 2022:

Yngre miniorer, miniorer och kadetter

Handskar och fotskydd: Alla märken tillåtna. Man får ha neutral färg (svart/vit) eller blå/röd beroende på den tävlandes sida. Det är även ok att blanda neutral färg med röd/blå färg. Den enda restriktionen är att man som röd tävlande inte får ha någon typ av blått skydd eller som blå tävlande inte får ha någon typ av rött skydd. Handskarna måste dock vara öppna och vara ITF approved eller liknande av andra märken.

Hjälmar: Alla märken tillåtna. Man får ha neutral färg (svart/vit) eller röd/blå färg beroende på den tävlandes sida. Den enda begränsningen är att man som röd tävlande inte får ha blå hjälm och som blå tävlande inte får ha röd hjälm.

Tandskydd: Endast genomskinligt tandskydd.

Do-Bok: Endast ITF-godkända märken.

 

Yngre juniorer, juniorer och seniorer

Handskar och fotskydd: Samma regler som tillträdde år 2018.

Hjälmar (yngre juniorer): Endast ITF-godkända märken. Hjälmen måste ha visir. Man får ha neutral färg (svart/vit) eller röd/blå beroende på den tävlandes sida. Som röd tävlande får man inte ha blå hjälm och som blå tävlande får man inte ha röd hjälm.

Hjälmar (juniorer och seniorer): Endast ITF-godkända hjälmar. Endast röd eller blå hjälm beroende på den tävlandes sida. Som röd tävlande får man inte ha blå hjälm och som blå tävlande får man inte ha röd hjälm.

Tandskydd: Endast genomskinligt tandskydd.

Do-Bok: Endast ITF-godkända märken.


För mer information:

http://www.itfsverige.se/dokument/2015-Appendix-8-ITF-Approved-Equipment-June-15-Nov-12.pdf