Välkommen
Välkommen till vår hemsida!

Torslanda Taekwon-Do startade sin verksamhet hösten 2004. Idag är vi runt 200 medlemmar som träffas och tränar tillsammans två till tre dagar i veckan i Torslandaskolan F-5.

Taekwon-Do är en kampkonst med många sidor som passar alla, både tjejer och killar i alla åldrar. Träningen är bred och det finns många olika delar i helheten vilket gör att träningen är varierande och rolig. 


Vill du träna i Torslanda Taekwon-Do? Klicka då här!
Årsmöte 20 februari
2018-02-18 17:03
Hej alla!

Vi vill bara påminna om att det är årsmöte för Torslanda Taekwon-Do Klubb
nu på tisdag den 20 feb kl 18:00 i Torslandaskolan F-5’s matsal.

Alla dokument rörande årsmötet finns att hämta på hemsidan – men är en länk: http://www.torslandatkd.se/dokument/editIframe.asp?ID=89127&visa=11450


Välkomna

önskar Styrelsen

Det är träning som vanligt i träningslokalen under denna tisdag dvs för vit/gul & grön grupp!
Sportlov vecka 7
2018-02-07 08:45

Vecka 7 är det Sportlov och då är det inga träningar.

Sista träningen innan sportlovet är på söndag 11 februari, detta gäller Kidz och Matsogi.


Måndag 19 februari drar vi igång igen, välkomna då!


//Tränarna


Välkommen till Årsmöte
2018-01-30 18:58
Tisdag 2018-02-20 klockan 18:00

Matsalen Torslandaskolan F-5

 

Dagordning

 

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet utlysts på̊ rätt sätt.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare.

6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.                                                          a) Styrelsens förslag på ny stadgar

11. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 3 år;
b) föreningens sekreterare för en tid av 2 år;
c) föreningens kassör för en tid av 2 år;
d) 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;                                

e) 1 ledamot i valberedningen för en tid av två år om intresse finns;

15. Mötets avslutande

 

Se mappen ”Årsmöte 2018” under ”Dokument” (på hemsidan) för aktuella bilagor.

 

//Styrelsen

Svenska Taekwon-do ligan 2 och Partille Challenge
2018-01-28 23:00
3-4 mars är det tävlingar i Partille Arena.

 

På lördagen 3 mars tävlar de som fyllt 14 år, alltså yngre juniorer, juniorer och seniorer. Man måste ha kup 8 (gult bälte) eller högre. Aktuella tävlingsgrenar är mönster, kamp, kross och speciella tekniker.

Se tävlingsinformationen på: http://www.itfsverige.se/stl/stl2_inbjudan.pdf

 

På söndagen 4 mars är det dags för de som är 8-13 år att tävla, alltså yngre miniorer, miniorer och kadetter. Man måste ha kup 9:1 (vitt bälte med gult streck) eller högre. Aktuella tävlingsgrenar är mönster, lagmönster, kamp och speciella tekniker med regler för barn. Läs tävlingsinformationen på: http://www.itfsverige.se/inbjudan/inbjudan_info_partille_2018.pdf

 

Observera nya regler för skydd om man ska tävla i sparring! Se information på Torslanda TKD:s hemsida eller fråga din tränare!

 

Tävlingslistor kommer att finnas i lokalen från måndag 29 januari. Sista anmälningsdag fredag 16 februari!

 

Även om du inte vill eller kan var med och tävla är du välkommen att heja på klubbkompisarna på läktaren.

 

Planering av sociala aktiviteter i samband med tävlingen pågår, mer information kommer.

 

 

//Camilla Holmblad

Nybörjargrupper från v 3
2018-01-14 19:08
 
Nyheter från våra grupper
Kidz 5-7 år, 07/10 11:10